Europa in het rood is hét boek over de crisis voor de geïnteresseerde leek. In dit boek legt Victor Broers op toegankelijke en verhalende wijze uit hoe de huidige economische crisis ons heeft kunnen overkomen. De gevolgen van de crisis reiken inmiddels veel verder dan een stagnerende economie, toenemende schulden en een instabiele overheidsfinanciën. Broers reisde een aantal maanden door Europa en ging opzoek naar de diepere, maatschappelijke gevolgen die deze crisis op onze samenleving heeft. Hij sprak met politici, economen, ondernemers, insiders en mensen op straat. Mensen in Noord- en Zuid-Europa, mensen voor wie de toekomst een bedreiging is geworden, in plaats van een kans. Dit is het verhaal over een crisis die niet alleen onze welvaart op het spel zet, maar ook het maatschappelijk vertrouwen in publiek leiders schaadt en een bedreiging vormt voor de stabiliteit van onze samenleving.