Tijdens een crisis vallen zekerheden weg, verandert het gedrag van mensen en worden kernprocessen binnen organisaties verstoord. Dit stelt bestuurders en toezichthouders voor belangrijke dilemma’s; en het vraagt groot aanpassingsvermogen op diverse fronten: operationele en strategische aanpassing, maar zeker ook psychologische en emotionele aanpassing.

Ik train en begeleid bestuurders, commissarissen en toezichthouders tijdens een crisis in het omschakelen en ik begeleid hen in het proces van het nemen van moeilijke, maar verstandige beslissingen. Tegelijk help ik voorbij de horizon van de acute crisis te kijken. Ik gids op de weg naar een nieuwe werkelijkheid en bereid scenario’s voor die helpen grip te krijgen op die nieuwe werkelijkheid.

De afgelopen tien jaar adviseerde ik veel publieke en private bestuurders, diverse ministers en een aantal Europese politici in het omgaan met de gevolgen van de kredietcrisis, de Eurocrisis, de Brexit, de vluchtelingencrisis en nu de COVID-19 crisis, die ons allemaal raakt en nog lang niet over is.

Mail mij als u vragen heeft of een afspraak wilt maken.