Reflectie in Rome (for English, scroll down)

Rome is al millennia lang het epicentrum van wereldculturen. Sinds antieke oudheid komen intellectuelen, wetenschappers, kunstenaars en wereldleiders hier samen om ideeën uit te wisselen en te wereld vorm te geven. Belangrijke netwerken zijn hier ontstaan en mondiale omwentelingen zijn hier in gang gezet.

Vanuit het hart van deze Eeuwige Stad bied ik graag reflectie en inzicht in de toekomst aan maatschappelijk leiders, bestuurders en change makers die een positieve impact op de wereld willen maken en zichzelf als mens willen verdiepen.

Individuele reflectie & board-reflectie
Door het jaar heen ontvang ik publieke en private leiders voor individuele reflectie of voor board-reflectie. Tijdens uw verblijf in de Eeuwige Stad neem ik u graag mee op een verdiepende reis naar bijzondere (vaak verborgen) historische plekken die relateren aan uw hedendaagse vragen en dilemma’s, of deze nu van persoonlijke aard zijn, of gaan over uw leiderschap of de toekomst van uw organisatie.

Voor vragen en boekingen, neem contact met mij op via info@victorbroers.com

Open reflectieweek – voorjaar en najaar
Twee maal per jaar organiseer ik een open reflectieweek (met een maximum van 10 deelnemers). In 2020 was er door de coronacrisis alleen in augustus een bijzondere samenkomst van reflectie en verbinding.

Meer informatie over de komende voorjaarsweek (april 2021), zal in januari hier op de website verschijnen.

~~~

Reflection in Rome

For almost 3000 years Rome has been the epicentre of world cultures, religions, sciences and arts. Since ancient times intellectuals, scientists, artists, diplomats and world leaders have visited the city to learn and to exchange ideas. Rome has been the cradle of important (global) networks and world changing developments.

Your individual reflection journey
Here, in this Eternal City, I welcome you to reflect on yourself and on the world around us. During your stay I will take you or your board on a reflective, insight-giving journey. I will introduce you to some of Rome’s many hidden treasures: historical sites that strongly relate to present day questions or dilemmas you wish to reflect on, whether these are of personal or organisational character.

For inquiries and tailored arrangements, please contact me at: info@victorbroers.com

~~~